Falkeid

Rerningslinjer for seksuell trakkassering og overgrep

Rerningslinjer for seksuell trakkassering og overgrep

Har du blitt utsatt for diskriminering eller trakassering i Falkeid?

 

Ta kontakt med trenar, lagleiar eller ein av kontaktpersonane under.

 

Maria Schille  Leiar Handball maria.kristine.schille@gmail.com


980 69 800

Mikael Myklebust

Dagleg leiar  post@falkeid-idrettslag.no


909 51 080


Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse, og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.Falkeid IL har nulltoleranse for diskriminering og trakassering og følger Norges idrettsforbund sine retningslinjer.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 

Norges idrettsforbund har laget fem korte filmer til bruk i idrettslagene.

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4 

Eksempel 5

 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.


Brosjyre med informasjon om og retningslinjer mot seksuell trakkasering og overgrep i idretten- trykk her!

Retningslinjer mot seksuell trakassering- trykk her!

Mer informasjon, finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift