Falkeid

Handlingsplan 2018

Handlingsplan 2018

HANDLINGSPLAN FOR 2018

Vedteke på årsmøtet 6 mars 2018

Hovedmål: Falkeid Idrettslag skal være et attraktivt idrettslag med et idrettstilbud til alle som ønsker det.

I tillegg, skal vi være en viktig miljøfaktor med holdningsarbeidet Kompis.

Idrettslig

Økonomi

Sosialt

Annet

Ha eit Herre A-lag som klarer å holde seg i 6 divisjon. Beholde eit damelag i 3 div.

 

500 medlemmer

 

 

Oppstart bygging av idrettshall innenfor vedtatte rammer og ferdigstilling Q1 i 2019

Tilbud om fotball- og håndballag til alle som ønsker.

Mål om å nå 1 000 000 i sponsorinntekter i 2018.

 

 

Pådriver til oppstart av prosjekt ny kunstgrasbane i 2018.

Basistrening på vinterstid for lag frå 12 år og opp.

Driftsoverskudd på 10 % av omsetning.

Arrangere vervsfest.

Positiv omtale av FIL i TB, H-nytt og i HA.

Opprettholde og videreutvikle Kårstø-cup med høy kvalitet.

Opprettholde /utvikle julebasar på Troppene med høy kvalitet.

Aktiv bruk av huset i idrettslagets regi.

Dialog m. Førland,TKKK, Bokn evt. fl. for å sikre godt idrettstilbud til alle.

Kartlegge om det er interesse for å starte ny aktivitet.

Gjennomføre dugnader med høy kvalitet.

 

 

Kommunikasjons-ansvarlig i alle grupper

Tilbud om SPU-treninger i fotball for de fra 10-14 år.

Søke om midler til prosjekt retta mot barn og ungdom.

 

 

Opprettholde god aktivitet i sykkelgruppen

Vidareutvikle KOMPIS med tilbod til alle i klubben. Utarbeide plan for dette arbeidet.

 

 

Utbedre klubbhus og anlegg iht. utarbeidet plan fra husstyret.

Arr. Steinsvikrittet og Meny Aksdal løpet med høy kvalitet.

Systematisere sponsorarbeidet, ha dialogmøter.

 

 

Utbedre strukturen på FIL-nettsiden.

Håndballturnering for 9-13 år, sammen med Skjold og Stegaberg.

 

 

Gjennomføre vår- og høstdugnad.

Ha eit trimtilbud for voksne, f. eks. innebandy eller annet.

Stor aktivitet i allidretten og innebandy.

Oppfølging av driftsbudsjett annakvar månad.

Tilbud til pensjonister.

Gjennomføre klubbdommerkurs for alle 13-åringer.

Utarbeide sportsplan for alle gruppene

 

 

 

Auke trenar- og spelarkompetansen i samarbeid med gruppene.

 

 

 

Arr. kurs i nettsider og kommunikasjonsløsninger for ledere, oppmenn og trenere.

Arrangere fotballskole i sommerferien.

 

 

 

Fotballfritidsordning med høy kvalitet

 

 

 

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift