Falkeid

Lagmidler til Cup

Lagmidler til Cup

CUP

Alle lag i Falkeid IL vert oppmoda til å reise på Cup, dei yngste laga kan reise på cupar i nærområdet, og dei eldste kan reise på cupar som Norway Cup og Dana Cup, sjå under. Falkeid IL dekker påmeldingasvgifta til laget inntil ein gitt sum, dette ser du under. Summen vil variere frå dei yngste til dei eldste laga. Overstig cuputgiftene det som formelen tilseier for det gitte laget, dekkjer laget opp mellomlegget med eigenandel el.

Utover dette, dekkjer Falkeid IL A-kort eller liknande til 2 trenarar eller lagleiarar pr. lag som er påmeldt i seriespel.

 

Falkeid IL har eige Fjord1 ferjekort som kan nyttast av lag som reiser på cup eller kampar. Dette kan hentast på dagleg leiar sitt kontor i kontortid.

Spørsmål? Kontakt  post@falkeid-idrettslag.no

 

MG6/MJ6 1200 3er cup istadenfor serie, 4 stk a 300,-
MJ7/MG7 2250 3 cuper lokalt   
MJ8/MG8 2250 3 cuper lokalt  
MG9/MJ9 2250 3 cuper lokalt  
G10/J10  3600 2 cup lokalt og Etnecup  
J11/G11 3600 2 cup lokalt og Etnecup  
G12/J12 3600 2 cup lokalt og Etnecup  
G12/J12 3600 2 cup lokalt og Etnecup  
J13/G13 7200 2 cup lokalt og Norwaycup
G14/J14 7200 2 cup lokalt og Norwaycup
G15/J15 7200 2 cup lokalt og Norwaycup
G16/J16 7200 2 cup lokalt og Norwaycup
J19/G19 12000 Norwaycup, 1 lokal og 1 reisecup
A-lag 3150 Macron Vintercup  

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift