Falkeid

Idrettshall på Troppene

Idrettshall på Troppene

Flerbrukshall på Troppene


Her vil hallkomiteen legge ut informasjon.

Vedlagt ligg presentasjonar og referat frå medlemsmøter mm.

 

Hallkomiteen i Falkeid IL har følgande mandat, og jobbar deretter:

2. oktober 2014 ga ekstraordinært årsmøte hovedstyret fullmakt til å starte samtaler med Tysvær kommune om bygging av idrettshall på Troppene.

Tidsperspektivet for bygging/gjennomføring 2015-2016

Hallen skal plasseres i tilknytning til dagens idrettsanlegg på Troppene og må legges inn i områdeplanen til Plan Vest som er under utarbeiding.

Styret gis også fullmakt til å forhandle fram avtale med Tysvær kommune med total kostnadsramme for hall, ca. 15 millioner.

Prinsipp som skal legges til grunn er en tre deling med 1/3 Tysvær kommune, 1/3 tippemidler og 1/3 Falkeid idrettslag.

Alle forpliktelser skal godkjennes av årsmøte/ekstraordinært årsmøte før de kan iverksettes.

 

 

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift