Falkeid

Bruk av FIKS

Bruk av FIKS

Kva er FIKS?

FIKS er Norges Fotballforbund si database der alle lag, alle spelarar fom 12år SKAL vere registrert, alle trenarar og lagleiarar skal vere registrert, og der alle kampresultat og dommarar skal vere registrert.


Kva brukar Falkeid IL FIKS til?

Vi skal sørge for at alle spelarar frå og med 12 år er registrert, at alle lag er påmeldt innan gjeldande påmeldingsfristar. Dette er det Dagleg leiar som har tilgang til å gjere. Men må ha hjelp av trenarar/lagleiarar for å melde på i rett klasse og divisjon og med rett kontaktinformasjon. Spelarovergangar for alle fom 13 år og opp, må gå gjennom FIKS, dette startar med at spelar som ønskjer seg til Falkeid IL fyller ut eit samtykkeskjema, så fiksar dagleg leiar resten av overgangen. NB! Overgangsvindauget er stengt store delar av året, men er opent 2 gangar i året, Førsesongvinduet (ca. 8 januar til 31 mars), og Midtsesongvinduet (ca. 21 juli til 17 august).


Kva skal trenarar og lagleiarar i Falkeid IL med FIKS?

Skal sørge for at alle spelarar er registrert i spelarstallen til laget sitt.

Registrere kamptropp (trenarar og ledarar) minst 3 timar før kvar kamp- husk å trykke lagre!

Resultatregistrering, arrangørklubben (hjemmelagets klubb) har ansvaret for å rapportere inn kamp-resultatet.

Les meir om dette her:

https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/kampgjennomforing/kamprapporter/#74042

Fleire spørsmål om FIKS?

Dei fleste spørsmål får du besvart ved å trykkje på lenka under, og leite deg fram!

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/


Info om Spelarovergang!

1) Ny klubb må opprette en forespørsel i fiks (utføres av daglig leder)

2) a. Samtykkeskjema må lastes opp.

  • Det skal være korrekt utfylt og signert av spiller.
  • Hvis spiller er under 18 år må også foresatte signere.

B. Dersom spiller har løpende kontrakt med tidligere klubb må termineringsavtale lastes opp.

C. Hvis spiller er utenlandsk borger må kopi av pass lastes opp.

D. Hvis spiller er utenlandsk borger fra land utenfor eu/eøs må kopi av arbeids/oppholdstillatelse lastes opp.

E. Når dette er gjort må forespørselen om overgang sendes til tidligere klubb for godkjenning.

3) hvis tidligere klubb bekrefter at forpliktelser er oppfylt, eller ikke svarer på henvendelsen innensvarfristen på 8 dager, så vil forespørselen automatisk bli sendt tilbake til ny klubb.

Da kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i fiks.

4) dersom spillers forpliktelser ikke er oppfylt skjer følgende.

  • Forespørselen ligger nå igjen hos ny klubb, og vil ikke kunne sendes tilbake til tidligere klubb for godkjenning.
  • Ny klubb i forespørselen laste opp dokumentasjon som viser at forpliktelsene er blitt oppfylt under dokumentet «bekreftelse oppfylte forpliktelser».
  • Dette kan være en skriftlig bekreftelse fra tidligere klubb på at forpliktelsene nå er gjort opp, eller en kvittering som viser at det utestående beløp er betalt.
  • Når dette er lastet opp, kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i fiks.

For norske statsborgere, som hverken har kontrakt i ny eller gammel klubb, vil forespørselen om overgang automatisk fullføres uten manuell saksbehandling av overgangsansvarlig i krets. Spilletillatelse vil automatisk bli sendt pr e-post til ny klubb med spilleklar dato tidligst dagen etter gebyret ble betalt.

Noen forespørsler om overgang vil av ulike årsaker, deriblant at det er en utenlandsk statsborger, kreve manuell saksbehandling – og havner i status «avventer behandling nff». Dette betyr at kretsen eller nff må inn i forespørselen og gjøre noe manuelt i forespørselen.

Uoppfylte forpliktelser

gjør oppmerksom på overgangsreglementets (§3-1f) definisjon av forpliktelser: «som forpliktelser regnes betaling av medlemskontingent, treningsavgift, tilbakelevering av lagsutstyr, samt forpliktelser i henhold til spillerkontrakten». Forpliktelser som angis utover dette skal ikke hensyns tas i forbindelse med overgangen.

Det betyr ikke at vi tar stilling til om spiller reelt sett skylder penger eller har andre uoppfylte forpliktelser ovenfor klubben, men dette må ordnes opp «privat» og kan ikke stoppe overgang til ny klubb.

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift