Falkeid

Politiattest

Politiattest

Politiattest

Norsk idrett skal være ein tryg stad å være for alle. Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personar som skal utføre oppgåver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Meir informasjon om politiattest finn du her>>>

Dette må du gjere for å skaffe politiattest:

1. Last ned ein av følgande bekreftelsar på føremål med Potiltattesten, etter kva type verv du har:

Trenar

Lagleiar

Medlem i eit styre

*For dykk som har fleire verv, så held det med ein politiattest på ein av rollene der du har direkte ansvar for barn og unge.

2. Fyll inn ditt Namn og ditt Fødselsnummer i attesten.

3. Logg deg inn på ID-porten og søk elektonisk via denne lenka her>>>.

4. Når du mottek politiattesten, vis den snarast råd til kontorfullmektig Lisbeth Jøsang.

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift