Falkeid

Utleiekalender

Utleiekalender

UTLEIEKALENDER

Ønskar du å leige storsalen i klubbhuset?

Sjekk først om den ønskelege datoen er ledig i utleigekalenderen.

Ved booking, oppgi dato du ønsker å leige, namn og kontaktinformasjon. Dette sendast fortrinnsvis på e-post til post@falkeid-idrettslag.no eller ved å ringe utleigeansvarleg Mikael Myklebust på 90951080.

Bookinga er fullført, når Leigeavtala er utfylt og returnert til Falkeid IL i signert stand. Leigeavtala får du opp ved å trykke her>>>

Fasteleigeavtaler:

- Første onsdag kvar månad (unntatt juni og juli). Kveld, storsal. Tysvær Sanitetsforening.

- Kvar onsdag, dagtid, storsal. Seniortrim

- Kvar tysdag kveld, Kiosken. Tippelaget i Falkeid.

- Tredje torsdag kvar månad (unntatt juni, juli og august). Storsal 14.30 -19.00. Tysvær Pensjonistlag (Pensjonisten).

-Annakvar torsdag, partalsveker, Kiosk, Juleverkstaddamene

Booking 2018

I tilegg til faste leigeavtaler nemnd over, er huset booka nemnde dagar/datoer under.

Alle andre dagar (med forbehold om endringar), er det mogeleg å leige klubbhuset.

Oktober

Måndag. Møtevirksomhet Falkeidhallen Kiosken. kl 15 - 22. 1/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 2/10

Onsdag. Møtevirksomhet Falkeidhallen. Kiosken. kl 15 - 22. 3/9

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 3/10

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 3/10

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 4/10

Torsdag. Kompiskvelds G14, Storsal. 19-22. 4/10

Fredag til Sundag. PRIVAT. Storsal. 5-7/10

Sundag. Handball Mix 12/13. Storsal kl.18-23 8/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 9/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 10/10

Måndag. Allidrettmøte. Kiosk. 19-21. 15/10

Tysdag. PRIVAT. Storsal.16-22. 16/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 16/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 17/10

Torsdag. Tysvær pensjonistforening, storsal kl 14.30-19.30. 18/10

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 18/10

Torsdag. Falkeidhallen, kiosk kl 12.30-18. 18/10

Lørdag. Utleige til sponsor. Storsal. Heile dagen. 20/10.

Tirsdag. Fotball G10, kiosk. kl 17-19. 23/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 23/10

Tirsdag. Kompiskveld G12. Storsalen. 19-21. 23/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 24/10

Lørdag. Tysvær Sanitetsforening. Storsal, heile dagen. 27/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 30/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 31.10

Onsdag. Trenar- og lagleiarmøte, fotball. Storsal. kl 18-21. 31/10

November

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 1/11

Torsdag. Kompiskvelds J14, Storsal. kl 17-19 1/11

Torsdag. Kompiskvelds G14, Storsal. kl 19-21 1/11

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 6/11

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 7/11

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 7/11

Fre. til sund. NPF. Storsal og garderober. 9-11/11

Tirsdag. Fotbllavslutning, storsal. 17-22 12/11

Onsdag. Fotbllavslutning, storsal. 17-22 13/11

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 13/11

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 14/11

Torsdag. Tysvær pensjonistforening, storsal kl 14.30-19.30 15/11

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 15/11

Fredag-lørdag. Kompiskveld m/overnatting. G13. 16-17/11

Lørdag. Sponsorbooking. Storsal, heile dagen. 17/11

Mandag Fotball, jenter 13 sesong 2019, kiosk kl 18.20-19.30 19/11

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 20/11

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 21/11

Torsdag. Kompiskveld G16. Storsal. 18-22 22/11

Fredag-Lørdag. Kompistiltak G10. Storsal. 23-24/11

Laurdag. Tysvær lions. Storsal. heile dagen. 24/11

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 27/11

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 28/11

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 29/11

Fredag. PRIVAT. Storsal. 30/11

Desember

Lørdag Julebasar i Falkeid IL 12-15.30 1/12

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 4/12

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 5/12

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 5/12

Torsdag.Tysvær Pensjonistlag. Storsal 17 -21. 6/12

Fredag. Handball mix 13. Storsal. 7/12

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 11/12

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 12/12

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 13/12

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 18/12

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 19/12

Torsdag. Tysvær pensjonistforening, storsal kl 14.30-19.30. 20/12

Tysdag. Privat. Storsal. Heile dagen. 25/12

Booking 2019

I tilegg til faste leigeavtaler nemnd over, er huset booka nemnde dagar/datoer under.

Alle andre dagar (med forbehold om endringar), er det mogeleg å leige klubbhuset.

Januar

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 8/1

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 9/1

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 9/1

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 15/1

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 16/1

Fredag. G13, storsal.

Lørdag. G13, storsal.

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 22/1

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 23/1

Torsdag.Tysvær Kano og Kajakklubb, Storsal 24/1

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 29/1

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 30/1

Februar

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 5/2

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 6/2

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 6/2

Lørdag. Privat, storsal. 9/2

Søndag. Privat, storsal. 10/2

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 12/2

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 13/2

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 19/2

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 20/2

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 26/2

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 27/2

Mars

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 5/3

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 5/3

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 6/3

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 12/3

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 13/3

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 19/3

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 20/3

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 26/3

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 27/3

April

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 2/4

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 3/4

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 3/4

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 9/4

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 10/4

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 16/4

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 17/4

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 23/4

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 24/4

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 30/4

Mai

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 1/5

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 1/5

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 2/5

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 7/5

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 8/5

Fredag til søndag. HEILE HUSET. Tysvær Kano og Kajakklubb.10-12/5

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 14/5

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 15/5

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 21/5

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 22/5

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 28/5

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 29/5

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 30/5

Juni

Laurdag. Riggging til Kårstø Cup, heile huset. 1/6.

Sundag. KÅRSTØ CUP, heile huset. 2/6

Laurdag. Privat. Heile dagen, storsalen. 15/6

Måndag 24 - fredag 28 juni. Stoke City Fotballskule. Storsal. 08- 14 kvar dag og Onsdag kveld.

Juli

August

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 6/8

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 7/8

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 7/8

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 13/8

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 14/8

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 15/8

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 20/8

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 21/8

Laurdag 24 Steinsvikrittet og Haugaland Kraft Ungdomsritt

Sundag 25 Haugesunds Avis Barneritt

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 27/8

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 28/8

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 29/8

September

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 3/9

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 4/9

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 4/9

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 5/9

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 10/9

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 11/9

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 17/9

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 18/9

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 19/9

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 24/9

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 25/9

Oktober

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 1/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 2/10

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 2/10

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 3/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 8/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 9/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 15/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 16/10

Torsdag. Tysvær pensjonistforening, storsal kl 14.30-19.30. 17/10

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 17/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 22/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 23/10

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 29/10

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 30/10

November

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 5/11

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 6/11

Onsdag. Tysvær sanitetsforening, storsal kl 18-22. 6/11

Tirsdag. Fotbllavslutning, storsal. 17-22 12/11

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 12/11

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 13/11

Onsdag. Fotbllavslutning, storsal. 17-22 13/11

Torsdag. Tysvær pensjonistforening, storsal kl 14.30-19.30 14/11

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 14/11

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 19/11

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 20/11

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 26/11

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 27/11

Torsdag. Juleverksteddamene, kiosk kl 19-22. 28/11

Desember

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 3/12

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 4/12

Lørdag Julebasar i Falkeid IL 12-15.30 7/12

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 10/12

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 11/12

Tirsdag. Tippelaget, kiosk. kl 19-22. 17/12

Onsdag. Seniortrim, storsal. kl 9-11. 18/12

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift