Og vinnaren er....

Vinnarane er alle medlemmane i Falkeid IL, fordi vi kan tilby fritidsaktivitetar til barn og unge for berre 100 kr. opp tom. 6 år, og 300 kr opp tom.12 år. Dette gjer at vi kan innfri vår visjon med å "vere eit idrettslag for alle som ønsker det". Til samanlikning, kostar det 2000 kroner for å spele fotball i eit av dei største byklubbane i Haugesund. Då dette mange i frå grunna manglande betalingsevne, og kva med aktivitet nr. 2? Tilbake til saken. Vinnaren av dagens signerte FKH-drakt, er ein som ikkje ein gang er medlem i Falkeid IL, hmm... Korleis går det ann? Les svaret under...


Vinnaren er som sagt ikkje medlem, har ikkje aktive barn i idrettslaget, men har bidreg med å stille på fleire FKH-dugnadar for Falkeid IL denne sesongen!


Saman med heder og ære, går dagens signeret FKH-drakt til Kjell Morten Haugsnes.


Drakta kan hentast på klubbhuset i dagleg leiar si kontortid (som er å finne på framsida av nettsida vår, nede til høgre).

Generalpartnerane

Gull- og sølvpartnerar

Medlemskontigent 2017

 
Medlemskontingent 2017
Takk for din støtte!
Ubetalt beløp (ca): 35013
Ubetalt antall: 120
Betalt beløp: 105850
Betalt antall: 351
 

Øvrige samarbeidspartnerar

Medlemsinformasjon

Kontortid dagleg leiar

Veke 42 (16 - 20 oktober)

Måndag: 8 - 15.30

Tysdag:   8 - 15.30

Onsdag: 8- 15.30

Torsdag: 8- 15.30 

Fredag:  8- 15.30

 

Veke 43 (23 - 27 oktober)

Måndag: 8 -15.30

Tysdag:  8 -15.30 

Onsdag: 15 - 20

Torsdag:  8 -15.30

Fredag:   8 - 13

Mange spørsmål kan besvarast ved å slå opp i  Klubbhandboka 

Falkeid IL arrangerer:

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products