Falkeid

Falkeid FFO

Falkeid FFO

 

Kva er Falkeid FFO? 

Falkeid Fotballfritidsordning er eit etter-skulen-tilbod til 4 til 10 klassingar. Falkeid IL er arrangørklubb og tilbyr ei sunn og aktiv fritisdordning på idrettsanlegget på onsdagar. Først med fotballtrening frå 13.15 til 14.45. Deretter, med frukt og leksehjelp i storsalen på klubbhuset fram til 15.45.

 

Tema for treningsopplegget på Falkeid FFO er utvikla i samarbeid med FKH, temaet er:

Kjappe bein, tekniske øvingar og småspel/turneringar på småmål. 

 

Kvalitet:

Vi har tilsett dyktige trenarar, og vi har vaksne til leksetilbodet etter treninga.

Falkeid garanterer at det er maks 16  deltakarar pr. trenar på treningsfeltet, dette er for å sikre tettare og betre oppfølging av den einskilde. 

 

Falkeid FFO i 2017

Vår: Onsdag 11 januar til onsdag 14 juni. 

Haust: Onsdag 18 oktober til onsdag 20 desember.

Vår 2018: Onsdag 10 januar til onsdag 13 juni.

Korleis melder du ditt barn/ungdom på eller av Falkeid FFO?

Send e-post til siljegis@gmail.com  med namnet på deltakaren, kva klasse han/ho går i, samt namn og kontaktinformasjon til ein kontaktperson.

 

Oppsigelsestid: 

Det er 4 veker oppsigelsestid for deltakarane på Falkeid FFO. Dette er for at vi skal kunne tilpasse trenarresursane etter antal deltakarar best mogelig. 

 

Betaling: 

Deltakaravgifta er på 75 kr. pr. deltakar pr. trening. Søskenmoderasjonen er på 10 kroner rabatt for barn 2, 3 osv.  pr. trening. Betaling skjer på vår bankterminal eller med VIPPS ved henting av ditt barn/ungdom. Det er ønskelig at ein betaler for ein månad eller to om gangen. 

 

Kontaktpersonar for Falkeid FFO: 

Mikael B. Myklebust FFO-koordinator 90951080 post@falkeid-idrettslag.no
Silje Gismarvik Påmeldingsansvarlig 90503529 siljegis@gmail.com
Olav Askeland Sjef for treningsopplegget  90825 990 olav@bygg-askeland.no
John Flengstad Trenar    
Eirik Baugstø Trenar    
Arne Bjordal Vikar    

 

Fordeling av vaksne på frukt- og leksetilbodet frå 14.45 - 15.45

Ved behov for å bytte dag, ta kontakt innbyrdes.

Onsdag 18 oktober: Elin Gismarvik og Anne Høyvik

Onsdag 25  oktober: Anne Marie Kvinnesland og Geir Erik Rasmussen

Onsdag 1 november: Wenche Waage og Gjermund Waage

Onsdag 8 november: Geir Erik Rasmussen og Kirsten Sælevik

Onsdag 15 november: Anne Høyvik og Elin Gismarvik

Onsdag 22 november: Astrid Egge og Kirsten Sælevik

Onsdag 29 november: Wenche Waage og Gjermund Waage

Onsdag 6 desember: Geir Erik Rasmussen og Kirsten Sælevik

Onsdag 13 desember: Anne Høyvik og Wenche Waage

Onsdag 20 desember: Astrid Egge og Gjermund Waage

Riktig god jul, alle saman!

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift