Falkeid

Handlingsplan 2016

Handlingsplan 2016

Handlingsplan for Falkeid Idrettslag i 2016.

VISJON:
FIL skal kunne gi et idrettslig tilbud til alle som ønsker det i nærområdet, samt å være et attraktivt idrettslag som er en viktig miljøfaktor i nærområdet.
 

Hovedmål:

Idrettslig
Ha et A-lag Herre som klarer å holde seg i 5. divisjon.

A-lag Dame som rykkjer opp til 3 divisjon.

Tilbud om fotball- og håndballag til alle som ønsker. 
Basistrening på vinterstid for lag fra 12 år og opp.
Opprettholde og videreutvikle Kårstø-cup med høy kvalitet.
Forsøke å opprette nye aktiviteter i laget, feks friidrett og turn.
Tilbud om SPU-treninger i fotball for de fra 10-14 år.
Opprettholde god aktivitet i sykkelgruppen, og arr. Bokn Opp.
Arr. Steinsvikrittet og Meny Aksdal løpet med høy kvalitet.
Håndballturnering for 9-14 år, sammen med Skjold og Stegaberg.
Videreutvikle KOMPIS med tilbud for alle i klubben.
Stor aktivitet i allidretten, innebandy og svømming.
Utarbeide sportsplan for alle gruppene ila 2016.
Øke trener- og spillerkompetansen i samarbeid med gruppene.
Gjennomføre klubbdommerkurs for alle 13-åringer.


Økonomi
600 medlemmer
700 000 i sponsorinntekter
Driftsoverskudd i laget for å være robuste for fremtidige innvesteringer.
Opprettholde/utvikle julebasar på Troppene med høy kvalitet. 
Gjennomføre dugnader med høy kvalitet.
Øke årlige inntekter fra fond til KOMPIS og utvikling av barne- og ungdomsidretten.
Øke antall grasrotgivere.
FKH dugnader med høy kvalitet.
Systematisere sponsorarbeidet, ha dialogmøter.
Tett oppfølging av driftsbudsjett.
Øke bruken/utleien av idrettshuset til private selskaper.


Sosialt
Årlig ildsjelpris på rundgang
Arrangere vervsfest i november.
Aktiv bruken av huset i idrettslagets regi. 
Ha kvelder på huset med TV-kamper på storskjerm.
Gjennomføre vår- og høstdugnad.
Åpen kiosk på Troppene ved A-lags kamper og ved behov.
Ha et tilbud til pensjonister og andre. 


Annet

Ha konkrete hallplaner klare ila 2016.

Positiv omtale av FIL i TB og lokale medier.
Formalisere samarbeidet med Førland IL, TKKK og Bokn IL, for å sikre et idrettstilbud til alle.
Utbedre klubbhus og anlegg iht. utarbeidet plan fra hussstyret.
Videreutvikle trimtilbud for voksne, bla. håndball og innebandy.
Utbedre strukturen på FIL-nettsiden.

 

 

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift